Jay A. Lecton

A Diverse Individual

Met de blote voeten contact maken met de aarde, midden in de natuur bij de opkomende zon in meditatie doet wonderen!

De creatieve delen van het brein maken overuren 🙂

Zet u voorlees functie op uw apparaat aan om de inhoud van de website te kunnen beluisteren.

Stuur Jay A. Lecton een bericht!

Ervaringen
eerste gedichtenbundel What is Love?

In de tweede bundel van Jay Lecton is de dichteres op zoek naar haar ware ik en zoekt zij verbinding met haar medemens. In het voorwoord formuleert ze haar doelstellingen als volgt: Vanuit het metaforische hart straalt er warmte uit die de geest verlicht. Een verlichte geest raakt nu het fysieke hart van een ander. Op zoek naar de interne zon of maan, straalt er licht uit naar buiten en raakt de harten van de mensen. De bundel bevat 26 gedichten die zeer verschillend zijn van onderwerp en van vorm. De meeste gedichten zijn geschreven in de Nederlandse taal. Er zijn ook gedichten in een andere taal: Frans, Spaans, Engels en Hindi. De vertaling staat er steeds naast.

Piet Windhorst, Leeskost.nl

Opmerkelijk is het gedicht Zwaar weer. Hier klinkt enige kritiek op God, kennelijk is Hij de veroorzaker van het slechte weer. Ik blijf vertrouwen op U HERE….Maar hoe lang nog… HOE LANG NOG… DAT IK DIT ZWARE … WEER MOET TOLEREREN? Prachtig is het gedicht The Sea. Eén en al bewondering voor de schepping but only God can make the sea. Vol humor en levenswijsheid. Een kostelijke gedichtenbundel.

Piet Windhorst

Een gedicht dat treffend de thema’s in What is love? weergeeft, is het volgende: OP ZOEK NAAR MIJ Tussen de aderen van mijn vaderen zoek ik mijzelf. Zal ik ooit vinden hetgeen ik zoek? Hetgeen ik zoek zal mij altijd blijvend raadselen. De 20 gedichten worden besloten met een Dankwoord dat ze heel treffend eindigt met: ‘Mijn wedergeboorte in het woord is nu een feit!’

Hannie van Grol - in de Boekenkast

Enkel met het hart kan men goed “zien”. Wat essentieel is gaat voorbij aan het oor en oog. ~ Vrij vertaald van Antoine de Saint-Exupéry.

Jos Tobben